Diakonie SCPS realizuje pro MPSV informační kampaň

Diakonie SCPS realizuje pro MPSV informační kampaň
21. 4. 2015

Společně s organizací IOM a Ministerstvem práce a sociálních věcí realizujeme kampaň, která je zacílená na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR. Cílem kampaně je informovat bulharské pracovníky, kteří pracují na českém trhu práce o jejich právech a povinnostech. Informace jim umožní bránit se před tím, aby je jejich zaměstnavatel v ČR vykořisťoval, neplatil jim mzdu nebo je nutil do práce v nezákoných podmínkách, což se jinak často děje.

Informační kampaň k prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR

Od března do srpna 2015 realizujeme spolu s org. IOM Praha pro MPSV informační kampaň s heslem Informovaná migrace – bezpečná migrace. Cílem kampaně je omezit pracovní vykořisťování bulharských pracovníků v ČR. V rámci kampaně poskytneme bulharským občanům relevantní informace o českém pracovním trhu v bulharštině. Dozvědí se o svých právech i povinnostech, o formách zaměstnání, náležitostech pracovních smluv, pojištění apod. Druhým cílem je upozornit českou odbornou veřejnost na skutečnost, že pracovníci z EU (hlavně občané Bulharska a Rumunska) se v ČR často setkávají s pracovním vykořisťováním, často také díky nedostatku relevantních informací.

Informační kampaň je součástí projektu "Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů"  který je z prostředků Evropského sociálního fondu realizován ve spolupráci s partnery z Bulharska a Rakouska.

  

Obsah informací:

 

  • Zahájení práce v ČR
  • Zaměstnání přes agenturu práce
  • Mzda v ČR
  • Zdravotní a sociální pojištění
  • Pracovní úraz
  • Ukončení pracovního poměru
  • Kontakty na pomáhající organizace

 

Leták projektu v bulharském jazyce

 

             

                   Logo OPZ barevné

NAZEV WEBU