Pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce

Práce s oběťmi obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce je pokračováním programu „Ne násilí“. Program "Ne násilí" vznikl jako pomoc obětem obchodu s lidmi a vykořisťování na trhu práce v roce 2009 a byl po dva roky realizován ústředím Diakonie ČCE. Z praktických i bezpečnostních důvodů byla činnost převedena do Diakonie ČCE – SCPS.  Součástí programu je:

  • poskytnutí azylového bydlení (pro muže, ženy a páry)
  • pomoc obětem v krátkodobé krizové situaci
  • podpora při řešení přetrvávající nepříznivé sociální situace.

Pracovníci Diakonie SCPS se snaží řešit problémy obchodovaných lidí komplexním přístupem.  i když jednotlivé části program jsou rozpočtovány a vykazovány jako konkrétní projekty nebo registrované sociální služby.

Součástí těchto služeb je:

  • zajištění ubytování, stravy a zdravotní pomoci
  • asistence při uplatňování práv – zajišťování dokladů, asistence při trestním řízení, zprostředkování právní pomoci
  • poradenství při hledání práce  
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností
  • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života

a snižování těchto rizik

  • koordinace pomoci s ostatními neziskovými a jinými organizacemi

Služby jsou určeny bez rozdílu obyvatelům České republiky i cizincům.

 

Mgr. Petra Krupičková - vedoucí azylového domu a terénní krizové pomoci

 

739 244 889

petra.krupickova@diakonie.cz

 

Mgr. Barbora Krucká - kulturní mediátor

 

739 244 787

barbora.krucka@diakonie.cz

 

Mgr. Christo Bjalkovski - sociální pracovník

 

731 605 857

Christo.bjalkovski@diakonie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   Logo OPZ barevné

NAZEV WEBU