Program práce s migranty

Existují tři oblasti, ve kterých se snažíme pomáhat migrantům:

 

Šicí dílna

Již osmým rokem provozujeme v Zařízení pro zajištění cizinců MV ČR (detence) šicí dílnu pro cizince, kteří tam jsou zadržováni. Jejich nucený pobyt zde trvá kolem šesti měsíců, v mimořádných případech může délka zadržení dosáhnout až roku a půl. Týká se to těch, kteří nějakým způsobem porušili zákon o pobytu cizinců, většinou tzv. nelegálních migrantů. Někteří z nich během pobytu vyřeší svůj pobytový problém a jsou propuštěni, jiní jsou deportování zpět do země původu.

Třikrát v měsíci tam pracujeme ve velké sklepní dílně vybavené pěti šicími stroji. Osazenstvo tvoří většinou ženy, o šijící muže však také není nouze. Najdou se tu lidé ze všech koutů světa - většinou ze zemí bývalého Sovětského svazu. Vedle nich tu přebývají ženy, muži a děti z Číny, Vietnamu, Indie, Srí Lanky, občas někdo z afrických zemí. Jejich životní příběhy jsou rozdílné, ale jedno mají společné - tam, odkud pocházejí, se jim nedařilo ani trochu dobře. Jejich cílem je vydělat u nás peníze a tak doma uživit rodinu, podporovat děti na studiích, mít pro sebe a své blízké alespoň nějakou životní perspektivu.

 

Tak tedy šijeme a mluvíme spolu. Rusky, anglicky, všelijak. Někteří se navzájem lépe poznají až dole v dílně - při práci. Číňanky, které šít na stroji většinou dobře umí, pomáhají těm, které s takovou mašinou pracují poprvé. Vyrábíme všechno možné. Od prošívaných vložek do bot, přes tašky a dětské oblečení až k složitým dámským šatům. K dispozici máme módní časopisy - střihy z Burdy upravujeme podle jejich vlastních potřeb. Kdo si netroufne na vlastní výrobek, aspoň přešívá věci ze šatníku, který v táboře provozuje Charita.

Takto užitečně stráveným volným časem a udržováním si pracovních návyků se snažíme předcházet depresi a beznaději, která často pobyt lidí v takovémto typu zařízení provází.

Tuto službu hradí MV ČR, nehradí však (až na výjimky) materiál k šití ani opravy a údržbu šicích strojů. Uvítáme tedy a předem děkujeme za příspěvky jako jsou větší kusy látek, nitě, jehly, zipy a další šicí potřeby.

 

Projekt Buď sousedem

Projekt Diakonie ČCE Buď sousedem pomáhá cizincům žijícím v ČR, aby se zapojili do života české společnosti. Umožňuje jim najít nové přátele, "sousedy" tam, kde bydlí. Zároveň působí na lidi z většinové společnosti, aby díky osobní zkušenosti a novým informacím dokázali lépe přijmout cizince žijící mezi námi. Čerpáme z naší dlouholeté zkušenosti práce v této oblasti, že tam, kde se nevytvoří sociální vazby mezi migranty a Čechy, je proces integrace velmi obtížný.

Partnerem projektu jsou sbory Českobratrské církve evangelické. Po celé republice jich najdeme zhruba dvě stě padesát. Spolupracujeme však i s lidmi mimo církev a nevládními organizacemi, které v daném místě pracují.

Cizincům, kteří projeví zájem, hledáme partnery, sousedy v místě bydliště. Takto navázané vztahy pak podporujeme, časem se mohou prohlubovat. Jsme připraveni setkávat se pravidelně s cizinci i jejich partnery na české straně a pomáhat řešit nejrůznější otázky či případná nedorozumění.

Projekt doprovázejí přednášky, besedy a rozličné multikulturní akce. Mají napomoci tomu, aby se místní lidé dozvěděli víc o životě cizinců u nás.

Síť evangelických sborů tvoří páteř projektu, nejde však o evangelizaci či misii. Projekt pomáhá lidem bez ohledu na jejich národnost, vyznání nebo politickou příslušnost.

Projekt řídí koordinátorka Diakonie ČCE pro práci s uprchlíky.

Od zahájení do současnosti se projektu zúčastnilo

  • dvacet sedm rodin či jednotlivců ze strany cizinců (Čečna, Somálsko, Rumunsko, Sýrie, Angola, Súdán, Uzbekistán, Barma, Kongo, Ingušsko),
  • lidé ze sedmnácti evangelických sborů.

Co se v projektu děje:

  • Rozličné formy pomoci podle potřeby cizinců (navazování kontaktů a vztahů, účast na sborových akcích (mateřské centrum, Klub seniorů), pomoc při orientaci v místě nového bydliště, doučování, vaření, zpívání, materiální pomoc apod)
  • Přednášky a besedy o cizinecké problematice ve sborech

 

Individuální pomoc cizincům

V našem středisku se snažíme pomáhat lidem, kteří se v naší zemi ocitli bez domova a potřebného zázemí a chybí jim materiální či jiná podpora v těžkých situacích. Někteří museli opustit svou vlast kvůli ohrožení života, další přišli za prací a byli podvedeni, vykořisťováni nebo dokonce zažili násilí. Někteří se dostali do nepříznivé situace vážnou nemocí nebo se jejich sociální situace nečekaně zhoršila. Náš stát se snaží různými programy těmto lidem pomoci, ale v mnoha případech se nedaří zařadit tyto případy do konkrétních systémů sociálních služeb, popř. chybí návazná nebo dlouhodobá pomoc.

Statistika v tomto programu nebude vykazovat závratná čísla, ale skrývají se za nimi rodiny nebo jednotlivci, jejichž životy jsou poznamenány různými psychickými krizemi, vážným onemocněním nebo tragickými událostmi v rodině. Těmto lidem chceme stát nablízku a spolu s nimi hledat řešení v jejich nelehké situaci.

Také v tomto programu naštěstí zažíváme radost, např. když se podaří stabilizovat rodiny s dětmi, vyřídit potřebné dokumenty, najít práci, školu… Prožíváme radost, když rodiny jsou schopny v krátkém čase stát na vlastních nohou a naše pomoc jim tento start umožnila.

Právě probíhá tato veřejná sbírka

Jsme vděčni za materiální i finanční pomoc, kterou dostáváme pro rodiny s dětmi i jednotlivce, kteří se ocitli v tíživé situaci.

 

Alena Fendrychová,
koordinátorka pro práci s migranty

             

           

NAZEV WEBU