O migrantech a uprchlících v Římě

10. května 2018

Začátkem května jsme se účastnili setkání Migrační skupiny Eurodiakonie v Římě, které bylo zaměřené na genderově senzitivní přístup ke službám pro migranty a uprchlíky.

Setkání proběhlo v sídle Armády spásy, vedla jej paní Heather Roy, generální ředitelka (Secretary General) Eurodiakonie. Přijeli zástupci evropských diakonií a církví (Belgie, Lotyšsko, Švédsko, UK, Řecko, Itálie, Srbsko a Rakousko). Dominovalo téma žen – migrantek. Ne vždy si uvědomujeme, čemu všemu čelí ženy, ať již na útěku ze své země nebo při příchodu a začátku života v té nové. Ženy musejí překonávat dvojitou diskriminaci – jako ženy i jako migrantky. Vedle tlaku nové společnosti pociťují i tlak své komunity, zvlášť v případech kultur hodně odlišných od kultury hostitelské země. Toto vše jsme si uvědomovali zvláště při prezentaci Anny Zobniny, ředitelky organizace Evropské sítě žen – migrantek (European Network of Migrant Women). Anna mluvila také o speciální skupině dívek – migrantek, uváděla příklady, kdy se dívky na cestě za svobodou stávají oběťmi znásilnění, obchodu s lidmi, otroctví, mnoho z nich po cestě zmizí. Ani v nové zemi pak nebývá jejich situace příznivá – mnohde se setkávají s násilnými praktikami, jako jsou nucené sňatky, domácí násilí, nucení k prostituci, mají ztížené možnosti vzdělání a následného pracovního uplatnění.

eurodiakonie

V následných debatách jsme společně definovali některé nástroje, které ženám mohou pomoci překonat prodělaná traumata a umožní jim integrovat se v nové společnosti. Mezi ně patří intenzivní kurzy jazyka, přístup k psychologické pomoci, příležitosti setkávat se s ostatními ženami z většinové společnosti, ocenění schopností žen, možnost vzdělávání a pracovního uplatnění. V některých případech to mohou být zase jen ženy – sociální pracovnice, psycholožky, kulturní mediátorky, které získají důvěru žen – migrantek a pomohou jim nově vybudovat ztracený domov.  Pracovníci organizací věnujících se uprchlíkům a migrantům musejí být vzdělaní a proškolení, aby poznali oběti nejrůznějšího násilí a dovedli jim účinně pomoci.

Eurodiakonie sdružuje 46 evropských organizací (diakonií i církví) s více než 30 tisíci aktéry, věnujících se poskytování sociálních služeb a vzdělávání. V oblasti migrace se Eurodiakonie zastává práv migrantů na evropské úrovni – vyjadřuje se k evropské legislativě, vydává stanoviska a doporučení (policy papers), informuje své členy (např. o možnostech financování projektů), umožňuje vyměňování si zkušeností o dobré praxi práce s migranty („Guide to Integration“).

Alena Fendrychová, koordinátorka pro práci s migranty, Diakonie ČCE

O migrantech a uprchlících v Římě
10. května 2018 - O migrantech a uprchlících v Římě