Mezi těmi, které ekonomicky postihla omezení v souvislosti s koronavirem, jsou také mnozí cizinci, naši klienti. Jde o rodiny, jejichž živitelé, kteří pracují jako OSVČ nebo brigádně, přišli o práci a z různých důvodů nemohou využít kompenzace od státu. Často se jedná o velké rodiny, kterým dále narostly náklady na stravování dětí v souvislosti s jejich absencí ve škole.  Nemají žádné finanční rezervy ani širší rodinné vazby, které by je mohly podržet.

Nadace ČEZ nám poskytla finanční obnos ve výši 50 000 Kč, který jsme mezi tyto naše klienty rozdělili. Mohou si nakoupit potraviny, hygienické potřeby a léky. Vcelku jsme takto podpořili cca 30 osob. Tato pomoc jim pomůže překlenout nejhorší období, než se restrikce uvolní a rodiny budou moci zase normálně fungovat.

Za tuto pomoc Nadaci ČEZ velmi děkujeme!