кризисна помощ

Послание на услугата:

Посланието на услугата на кризисната помощ е да се предостави подкрепа на лица в неблагоприятна социална ситуация, свързана с трудова експлоатация, трафик на хора и икономическа злоупотреба или на лица, които са застрашени от тези явления. Занимаваме се и с жертви на престъпна дейност. Кризисната помощ е предоставяна както на самостоятелни физически лица, така и на групи от лица под формата на социални услуги на терен направо в тяхната среда (в общежития, в индустриални зони, на улицата). Тези услуги са предназначени както за граждани на Чешката република, така и за чужденци, без разлика между тях.

За кого е предназначена услугата – на кого можем да помогнем:

 • лица над 18 години, с чешко или чуждо гражданство, без значение на техния статут на пребиваване;
 • лица, станали жертви на трудова експлоатация, трафик на хора или икономическа злоупотреба, както и за лица, потенциално застрашени от тези явления;
 • жертви на престъпна дейност, както и лица, при които има вероятност да бъдат застрашени от престъпна дейност;

За кого не е предназначена услугата – на кого не можем да помогнем:

 • лица, които проявяват признаци на пристрастеност към психоактивни вещества (алкохолици, наркомани);
 • лица, които проявяват признаци на психично заболяване (проявите на психично заболяване в поведението нарушават съжителството в колектив);
 • лица с вербално агресивно поведение, когато има реална опасност от физическа атака срещу социален работник;
 • лица, на които през последните по-малко от шест месеца е било прекратено предоставянето на услугата заради нарушение на правилата;

Какво предлагаме:

 • помощ на клиентите в защита на техните права и законни интереси, както и при уреждане на административни формалности – уреждане на документи, достъп до правна и психологична помощ;
 • подкрепа при комуникацията с работодателя или агенцията за подбор на персонал – занимаваме се с неизплатени заплати, трудови злополуки и др.;
 • съпровождане по време на срещи в учреждения (посолство, Полиция на Чешката република, съд, Инспекция по труда и др.);
 • повишаване на обществената осведоменост относно проблема на жертвите на трудова експлоатация, трафик на хора и други видове икономическа злоупотреба;
 • координация на помощта с неправителствени и други организации;
 • консултиране и подкрепа при търсене на работа;
 • извършваме превантивна дейност, насочена към предотвратяването на проблеми – наблягаме на целенасочено информиране на клиентите, за да се намали рискът те отново да станат жертви на трудова експлоатация или друг вид злоупотреба
 • осигуряване на основно облекло и обувки според сезона;
 • осигуряване на основни хранителни продукти и хигиенични средства;

Тази социална услуга се предоставя краткосрочно, само докато е абсолютно необходимо. Предоставянето ѝ зависи от съдействието на клиента със служителите на услугата.

Капацитет на социалната услуга:

Седмичният капацитет на услугата е максимално 10 клиента.

Цена на настаняването:

Услугата се предоставя безплатно.

Работно време:

Услугата се предоставя от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа. По индивидуална уговорка може да се проведе консултация извън обикновеното работно време.

За контакт: