ПРЕБИВАВАНЕ В ПРИЮТА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

Послание на услугата:

Посланието на услугата на Приюта за временно настаняване е да предоставя безопасно място за лица между 18 и 64 години, станали жертви на трудова експлоатация, трафик на хора или икономическа злоупотреба, както и за лица, застрашени от тези явления. Предоставяме тази услуга на жертви на престъпна дейност и на лица, при които има вероятност да станат жертви на престъпна дейност. Услугата е предназначена както за граждани на Чешката република, така и за чужденци, без да се прави разлика между тях.

Приютът за временно настаняване не е общежитие, а социална услуга. По тази причина, работата на приюта е подчинена на законови стандарти, от които строго се определят правилата за предоставяне на услугата. Доставчикът на услугата отговаря за нейното качество и сигурност и има ясно определени условия за приютяването на клиента. В случай че клиентът не спазва правилата на услугата или не оказва нужното съдействие на служителите на услугата, предоставянето на услугата може да му бъде прекратено! 

За кого е предназначена услугата – на кого можем да помогнем:

 • пълнолетни мъже
 • жени
 • двойки
 
 • лица над 18 години и не по-възрастни от 64 години, с чешко или чуждо гражданство, без значение на техния статут на пребиваване;
 
 • лица, станали жертви на трудова експлоатация, трафик на хора или икономическа злоупотреба, както и за лица, потенциално застрашени от тези явления;
 
 • жертви на престъпна дейност, както и лица, при които има вероятност да станат жертви на престъпна дейност;

За кого не е предназначена услугата – на кого не можем да помогнем:

 • лица, които се нуждаят от безпрепятствен достъп за инвалидни колички;
 • лица, които непрекъснато се нуждаят от медицински или подобни грижи;
 • лица, заразени с инфекциозна болест, която може да подложи на опасност другите приютени;
 • лица, които проявяват признаци на пристрастеност към психоактивни вещества (алкохолици, наркомани);
 • лица, които проявяват признаци на психично заболяване (проявите на психично заболяване в поведението нарушават съжителството в колектив);
 • лица, на които през последните по-малко от шест месеца е било прекратено предоставянето на услугата на Приюта за временно настаняване заради нарушение на Правилника за пребиваване в приюта;

Какво предлагаме:

 • осигуряваме настаняване за временен период от един месец, с възможност за удължаване на този срок;
 • подкрепа при комуникацията с работодателя или агенцията за подбор на персонал – занимаваме се с неизплатени заплати, трудови злополуки и други;
 • помощ на клиентите в защита на техните права и законни интереси, както и при уреждане на административни формалности – уреждане на документи, достъп до правна и психологична помощ;
 • съпровождане по време на срещи в учреждения (посолство, Полиция на Чешката република, съд, Инспекция по труда и други);
 • консултиране и подкрепа при търсене на работа;
 • осигуряване на основни медицински грижи, свързани с услугата на настаняване във временния приют;
 • координация на помощта с неправителствени и други организации;
 • извършваме превантивна дейност, насочена към предотвратяването на проблеми – наблягаме на целенасочено информиране на клиентите, за да се намали рискът те отново да станат жертви на трудова експлоатация или друг вид злоупотреба;
 • повишаване на обществената осведоменост относно проблема на жертвите на трудова експлоатация, трафик на хора и други видове икономическа злоупотреба;

Тази социална услуга се предоставя краткосрочно, само докато е абсолютно необходимо. Предоставянето ѝ зависи от съдействието на клиента със служителите на услугата.

Колко струва услугата:

Услугата се предоставя безплатно.

Работни часове:

Услугата се предоставя целогодишно, 24 часа в денонощието. Приютът за временно настаняване се намира на таен адрес.

За контакт:

Завеждащ Приюта за временно настаняване и кризисна помощ на терен

Служител, владеещ български и руски

Служител, владеещ румънски, руски и английски

Социален работник – домоуправител