Завеждащ Приюта за временно настаняване и кризисна помощ на терен

  • магистър Петра Крупичкова / Petra Krupičková
  • +420 739 244 889
  • krupickova@diakonie.cz

Служител, владеещ български и руски

  • магистър Христо Бялковски / Christo Bjalkovski
  • +420 731 605 857
  • bjalkovski@diakonie.cz

Служител, владеещ български и руски, теренна кризисна помощ

Служител, владеещ румънски, руски и английски

Социален работник – домоуправител