Naše služby

Středisko zastřešuje programy specializované pomoci lidem hledajícím v ČR bezpečí, dorozumění anebo porozumění v neobvyklé nebo nouzové situaci.

Mezi naše programy a služby patří:

 

Program Férová práce

Program pomáhá obětem obchodu s lidmi, pracovního vykořisťování, komerčního zneužívání i obětem trestné činnosti.

Zřizujeme azylový dům pro muže, ženy a páry na utajené adrese, kde naši klienti mohou ve stabilním zázemí řešit svou nelehkou životní situaci. Kromě azylového bydlení nabízíme i krizovou pomoc, jejíž prostřednictvím pomáháme jednotlivcům i skupinám v nepříznivé sociální situaci  přímo v terénu. Součástí sociální práce s klientem je podpora při vyřizování dokladů, doprovod na úřady, jednání se zaměstnavatelem, materiální pomoc, právní poradenství, klientské advokacie aj.

 

Program práce s migranty

Pracujeme jak s azylanty, tak s migranty, kteří našli nový život v České Republice.

Oblasti práce:

  • Individuální práce s rodinami i jednotlivci, sociální asistence, materiální pomoc ve spolupráci s evangelickými sbory
  • Pomoc při integraci uznaných uprchlíků do místních komunit v projektu DOMA
  • Vedení šicí dílny pro klienty ZZC Bělá pod Bezdězem
  • Podpora evangelických sborů v oblasti migrace a uprchlictví, organizování přednášek a besed na toto téma s cílem zajistit lepší informovanost veřejnosti Číst dál...

 

Sociálně aktivizační služba Lifetool

Poradna LifeTool poskytuje odborné sociální poradenství a vzdělávací služby v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní komunikace. Specializuje se především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku pro alternativní a augmentativní komunikaci. Číst dál...

 

Středisko pro zrakově postižené

Posláním Střediska je sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením. Cílem je snaha rozšířit možnosti získávání informací – především v oblasti křesťanství – způsobem pro ně vyhovujícím a nezbytným (zvuková, braillská a digitální knihovna, setkávání lidí se zrakovým postižením a jejich přátel). Číst dál...