logo_AD_ver2

Pomáháme mužům a ženám ve věkovém rozmezí 18 až 64 let, kteří se stali oběťmi obchodu s lidmi, osobám vykořisťovaným na trhu práce a obětem trestných činů.

Poskytujeme dočasné bydlení v bezpečném a důstojném prostředí, odbornou pomoc, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizaci rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace.

Adresa Kontakt Provozní doba

Azylový dům sídlí na utajené adrese.

Kontaktní adresa střediska:

Čajkovského 1640/8,

Praha 3 - Žižkov 130 00

Česká republika

vedoucí azylového domu:

Petra Krupičková

e-mail: petra.krupickova@scps.diakonie.cz

telefon: +420 739 244 889

 

sociální pracovník:

Christo Bjalkovski

e-mail: christo.bjalkovski@scps.diakonie.cz

telefon: +420 731 605 857

 

Azylový dům je provozován 24 hodin denně po celý rok.