Pan Milan (klient azylového domu)

"Diakonie mi pomohla v situaci, kdy jsem se ocitl v době nemocenské "na ulici". Ubytovali mě v azylovém domě, pomohli vyřídit vše kolem proplacení nemocenské, a nakonec i najít novou práci."

Paní Dagmara (klientka azylového domu, která využila i krizové pomoci)

"Nikomu bych nepřála dostat se k takové práci, kterou jsem byla přinucená vykonávat u české firmy na Vysočině, Bála jsem se, protože několik pracovnic bylo vyhozeno, když se ozvaly. Nedostala jsem více než 2 měsíce žádnou výplatu a nebýt podpory od paní z Charity a potom i od pracovníků z Diakonie, nevím, jak by to se mnou dopadlo. Velmi děkuji i za svého syna, který pracoval v Praze a dostal potravinovou pomoc od vás v době, kdy neměl zaplacenou odměnu za svoji práci. Nevěděli jsme, že v ČR jsou takové dobré organizace, které pomáhají zahraničním pracovníkům v nouzi."

Paní Helena (klientka krizové pomoci)

"Pro někoho, kdo neovládá jazyk, je velmi těžké poradit si v situaci před a po narození dítěte. Zaměstnavatel mi vůbec nepomohl. Díky pracovníkům Diakonie a pracovnic z OSSZ Chomutov jsem dostala proplacenou peněžitou pomoc v mateřství a nyní (po narození dcery) mám možnost zvolit si i délku čerpání rodičovského příspěvku."