pečuj doma logo

    Cílem projektu je komplexně podpořit laické rodinné pečující, kteří se starají o své blízké (rodiče,       partnery, děti…), prostřednictvím propojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.

 

https://www.pecujdoma.cz/

Projekty Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

thumbnail_Logo OPZ barevné        

 

Pečuj doma s Diakonií

Projekt rozvíjí koncept komplexní podpory neformálním pečujícím v 7 krajích ČR. V rámci projektu jsou identifikovány potřeby pečujících, realizovány akreditované kurzy, pořádány podpůrné skupiny pro pečující a poskytnuto poradenství včetně case managementu pro pečující. Důležitým přínosem projektu je také ověření pozice poradce pro pečující a nastavení aktivní spolupráce s místní samosprávou v rámci obcí s rozšířenou působností.

registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015364

realizace: 1.7.2020 až 30.6.2022

 

thumbnail_Logo OPZ barevné         

 

Pečuj doma v Praze

Projekt poskytuje komplexní podporu neformálním pečujícím v Praze. V rámci projektu budou realizovány kurzy, svépomocné podpůrné skupiny, reminiscenční skupiny a poradenství. Projekt se navíc zaměřuje na tvorbu a udržení systému integrovaných podpůrných služeb pro neformální pečující ve 3 správních obvodech s aktivní spoluprací s osobami z místní samosprávy. Současně bude realizováno vzdělávání pro pracovníky, kteří se s pečujícími setkávají v rámci své profese.

registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011315

realizace: 1.10.2019 až 31.3.2022