Program práce s migranty

Individuální pomoc rodinám a jednotlivcům z řad migrantů a uprchlíků.

Program práce s migranty

Individuální pomoc rodinám a jednotlivcům z řad migrantů a uprchlíků

Spolupracujeme s rodinami nebo jednotlivci z řad migrantů a uprchlíků, kteří našli svůj nový domov v České republice. Často se jedná o matky samoživitelky s dětmi nebo o ty, kteří mají problém s pobytovým statusem a z toho pramenící četné problémy, ať již finanční či pracovní. Poskytujeme materiální pomoc, ale i asistenci v jednání s úřady, školami, lékaři, pomoc při hledání práce či ubytování. Využíváme při tom sítě našich evangelických sborů či středisek Diakonie ČCE.

Naši pomoc se snažíme poskytovat tak, aby co nejdříve mohly být rodiny samostatné, aby rodiče měli práci a mohli se postarat o rodinu sami.

Organizace šicí dílny v ZZC Bělá pod Bezdězem

Již jedenáctým rokem provozujeme v Zařízení pro zajištění cizinců  MV ČR (tzv. detenci) šicí dílnu. Jsou zde zadržováni tzv. nelegální migranti nebo ti uprchlíci, kteří přecházejí přes naši zemi dál a nemají vstupní víza a dokumenty v pořádku. I ti jsou státem vnímáni jako nelegální migranti. Dílnu provozujeme  podle potřeb zařízení a klientů.

Osazenstvo tvoří většinou ženy, o šijící muže však také není nouze.

Přešívají se převážně oděvy, které klienti získají z charitního šatníku. Občas se však v zařízení vyskytují i zkušené švadleny, které si dokáží vyrobit vlastní oblečení.  

Takto užitečně stráveným volným časem a udržováním si pracovních návyků se snažíme předcházet depresi a beznaději, která často pobyt lidí v takovémto typu zařízení provází.

Tuto službu hradí MV ČR, nehradí však (až na výjimky) materiál k šití ani opravy a údržbu šicích strojů. Uvítáme tedy a předem děkujeme za příspěvky, jako jsou větší kusy látek, nitě, jehly, zipy a další šicí potřeby.

Integrace uprchlíků do místních komunit za účasti evangelických sborů a středisek Diakonie – projekt DOMA (začátek projektu září 2016)

Projekt DOMA přináší ucelený program, který pomůže azylantům a tuzemcům, aby se poznali a sžili. Chce předcházet sociálnímu vyloučení, vytváření ghett a dalším problémům.

Během tří let podpoříme až 120 azylantů či osob s udělenou doplňkovou ochranou při jejich integraci do místních komunit. V šesti krajích budou působit naši kontaktní pracovníci, kteří budou poskytovat azylantům potřebnou asistenci (pomoc se sháněním práce, řešení případných problémů ve škole, pomoc při jednání s úřady apod.). Neméně důležitou součástí projektu však bude začleňování do místních komunit s pomocí vyškolených dobrovolníků. Zde chceme umožnit azylantům účastnit se nejrůznějších aktivit sborů, které spojují lidi různých generací a pomohou příchozím navázat bližší, neformální vztahy s Čechy. Protože příchozí často pocházejí z odlišných kultur a vyznávají jiné hodnoty, projekt nabídne i besedy na důležitá témata, jako jsou genderová rovnoprávnost či tolerance k odlišným náboženstvím. Zde počítáme s aktivní účastí členů (nejen) evangelických sborů. Projekt se bude opírat o tuto existující síť, není však zaměřen jen na členy evangelické církve, chce využít kontaktů na místní občany, členy místní samosprávy, nevládní organizace a všechny další, kteří budou ochotni se zapojit.

 V Praze realizujeme projekt Doma v Praze, který je financován německými církvemi (Kirchen helfen Kirchen, HEKS)

Projekt DOMA navazuje na mnohaletý projekt Diakonie ČCE Buď sousedem. I tam jsme využívali spolupráce s evangelickými sbory při integraci migrantů do společnosti, při hledání nových „sousedů“.

Budování sítě dobrovolníků pro práci s uprchlíky

V průběhu naší práce s migranty jsme se vždy spoléhali na pomoc dobrovolníků, ať již z pražských či mimopražských sborů. Zatím jsme však neměli možnost vybudovat rozsáhlejší dobrovolnickou síť, spolupráce probíhala víceméně nahodile. Nyní se startem projektu DOMA nabízíme potenciálním dobrovolníkům zaškolení v práci s uprchlíky, jehož součástí bude vedle intenzivního školení v sociální a právní problematice či nácviku interkulturních dovedností i praxe v některém uprchlickém zařízení v cizině.

Vedle přípravy dobrovolníků na práci s uprchlíky v Česku jsme  také pomáhali v uprchlických zařízeních v Německu. Sledovali jsme tak dva cíle - za prvé jsme chtěli nabídnout pomocnou ruku německým organizacím pracujícím s uprchlíky, za druhé umožnit českým dobrovolníkům poznat a aktivně se účastnit pomoci uprchlíkům, získat praxi, kterou potom mohou uplatnit i u nás.

Na jaře minulého roku si tak mohli studenti z Jaboku v uprchlickém táboře ve Weidenu v rámci své praxe vyzkoušet práci s uprchlíky, v srpnu potom tam působilo 9 mladých dobrovolníků, kteří zajišťovali volnočasové aktivity pro děti.

Asistence evangelickým sborům v oblasti integrace uprchlíků

Účastníme se setkání a besed v těch sborech, které se zajímají o uprchlickou či migrantskou problematiku. Pokud se některé sbory či skupiny chtějí aktivně účastnit pomoci uprchlíkům či se chtějí přímo postarat o nějakou uprchlickou rodinu, poskytujeme jim relevantní informace v této oblasti. Zprostředkujeme také setkání s těmi, kdo s uprchlíky přímo pracují a se sbory mohou na integraci dále spolupracovat.

Alena Fendrychová, koordinátorka pro práci s migranty a uprchlíky, září 2016