Projekt DOMA v Praze

Podpora a navázání sociálních kontaktů mezi nově příchozími a většinovou společností v ČR.

Projekt DOMA V PRAZE

Logo Doma v praze

Cílem projektu DOMA v Praze je pomoci 5 rodinám, kterým byla v ČR přiznaná mezinárodní ochrana s lepší integrací do české společnosti a místní komunity. Snahou je poskytnutí podpory a navázání sociálních kontaktů mezi nově příchozími a většinovou společností v místě, kde se nachází jejich nových domov.

Chceme se také pokusit umožnit Čechům získat osobní zkušenost s lidmi, kteří u nás hledají útočiště a zmírnit tak nežádoucí tendence namířené proti těmto lidem.  

Projekt doma je financovaný ze švýcarské církevní nadace HEKS a německé církevní nadace Brot für die Welt a navazuje na projekt DOMA