Více o projektu

V projektu DOMA pomáháme rodinám azylantů a místním lidem společně se poznávat, navazovat kontakty, nalézat přátele. Chceme umožnit příchozím, aby se u nás skutečně cítili jako DOMA.

V nedávné době přibylo do Evropy velké množství uprchlíků a migrantů. Ač většinou míří do jiných míst, než je Česká Republika, mnoho lidí v Česku má z této situace velké obavy. Kromě jiného také proto, že nemají se spolužitím s příchozími zkušenosti.

Jsme přesvědčeni, že vedle možných problémů představují uprchlíci pro hostitelské země přínos – přinášejí znalosti, schopnosti, odhodlání pracovat v nové zemi. Je dobré umět tohoto přínosu využít.

Uprchlíci a migranti budou do Evropy přicházet a budou zde žít. Proto je na nás, jak budeme schopni s nimi vycházet.

V projektu DOMA věříme tomu, že vstřícným přístupem a otevřeností k lidem, kteří u nás dostali azyl a budou s námi žít, můžeme předcházet možným konfliktům a spoluvytvářet sousedské či přátelské vazby.

Chceme se také pokusit umožnit Čechům získat osobní zkušenost s lidmi, kteří u nás hledají útočiště a zmírnit tak nežádoucí tendence namířené proti těmto lidem.  

Projekt doma je financovaný ze švýcarské církevní nadace HEKS a německé církevní nadace Brot für die Welt a navazuje na projekt DOMA

Chcete-li se o našich aktivitách dozvědět více, podívejte se, co se děje ve Vašem kraji. Jste vítáni na našich akcích.