Co je cílem projektu

Projekt DOMA pomáhá minimálně 30 rodinám (120 osobám), které získaly v ČR azyl nebo doplňkovou ochranu zapojit se do života v české společnosti a místní komunitě. Jeho cílem je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Jaké aktivity jsou v rámci projektu realizovány

  • asistence v situacích, na které zatím rodiny azylantů samy nestačí, a poradenství při řešení problémů
  • pomoc při navazování vztahů s místními lidmi, hledání a podpora sousedských vazeb
  • setkávání v místní komunitě – besedy, rozličné aktivity pro děti i dospělé, výlety, sdílení zkušeností
  • dobrovolnický program, propojování azylantů s dobrovolníky z místní komunity
  • vzdělávání v oblasti právní a finanční gramotnosti a předcházení pracovnímu vykořisťování

V jakých krajích projekt probíhá

Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský a Moravskoslezský

Kdy projekt probíhá

1.9.2016 – 31.8.2019 (1.9.2016 – 28.2.2017 přípravná fáze)

Kdo projekt realizuje

Projekt realizuje Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb.

Kdo projekt financuje

Projekt je financován Evropskou Unií, Evropským Sociálním Fondem z operačního programu Zaměstnanost a částečně státním rozpočtem ČR.

S kým spolupracujeme

V projektu spolupracujeme s křesťanskými sbory v jednotlivých krajích. Projekt však není zaměřen na evangelizaci či misii, pomáhá lidem bez ohledu na jejich národnost, vyznání či politickou příslušnost. Křesťanské sbory jsou v projektu vnímány jako prostor pro setkávání, s lidmi, kteří mají potenciál pomoci.

Přehled partnerských sborů, které jsou do projektu zapojeny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích

Evangelická církev metodistická Plzeň 3

 

Všechny informace o projektu DOMA a dalších akcích, které se konají v rámci projektu naleznete na webových stránkách www.doma.diakonie.cz