Sociálně aktivizační služba Lifetool

Aktivizujeme a začleňujeme do společnosti seniory a osoby se zdravotním postižením.

Sociálně aktivizační služba Lifetool

 

Poslání služby

Posláním služby je napomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením (dětem i dospělým), k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a podporovat (tím) jejich začlenění do společnosti. Začlenění do společnosti je zde chápáno jako trávení času smysluplnou aktivitou samostatně nebo s vrstevníky, s rodinou a blízkými. Schopnost vyjádřit své potřeby a uplatnit své schopnosti a podílet se tak alespoň částečně na každodenním životě ve většinové společnosti.

 

Cílová skupina

Služby Lifetool mohou využít

  • senioři
  • lidé se zdravotním postižením
  • lidé mentálním postižením
  • lidé s kombinovaným postižením
  • lidé s duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, demence)

Všichni, kteří se v důsledku svého věku, nebo postižení nemají možnost scházet s vrstevníky, komunikovat s nimi běžným způsobem a kteří potřebují pro realizaci volnočasových nebo pracovních aktivit bezpečné prostředí nebo specifické pomůcky.    

V naší službě nezjišťujeme u žádného klienta informace o národnosti, náboženském přesvědčení, sexuální orientaci apod., je otevřena všem.

Službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří přicházejí v agresivním stavu nebo opilosti, nebo kteří odmítají přijmout pravidla služby.

 

Cíle aktivizační služby Lifetool

  • Vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času
  • Podporovat samostatnost při řešení životních situací
  • Začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů a přátelství (zrušení izolace, změna stereotypu)
  • Zvyšování sebevědomí a soběstačnosti
  • Možnost uplatňovat vlastní nápady (seberealizace)

 

Kontakt

Prokopova 4, Praha 3 - Žižkov, 130 00, Česká republika

 

Web: www.lifetool.cz

E-mail: lifetool@diakonie.cz 

Mgr. Rostislav Jakoubek - Vedoucí sociální pracovník, poradce v oblasti AT

+420 776 264 536

Mgr. Ivana Kňazíková - Koordinátor vzdělávání a půjčovny pomůcek, poradce v oblasti AT

+420 739 244 858

 

Poradna je otevřena

PONDĚLÍ - STŘEDA - AMBULANTNÍ PROVOZ

10.00 - 15.00

ČTVRTEK - TERÉNNÍ PROVOZ

9.00 - 17.00

Vzhledem k individuálním potřebám klientů doporučujeme telefonickou objednávku před návštěvou poradny.

lifetool@diakonie.cz 

http://www.lifetool.cz