Středisko pro zrakově postižené

Sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým postižením.

středisko pro zrakově postižené

Středisko vzniklo 1.1.1993. Jako samostatný subjekt působilo do roku 2010. Od 1.1.2011 se stalo součástí Střediska celostátních programů a služeb.

Posláním Střediska je sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením.

Cílem je snaha rozšířit možnosti získávání informací – především v oblasti křesťanství – způsobem pro ně vyhovujícím a nezbytným (zvuková, braillská a digitální knihovna, setkávání lidí se zrakovým postižením a jejich přátel).

Služby střediska jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy s četbou běžného tisku. Základní myšlenkou vzniku byla snaha rozšířit možnosti získávání informací pro lidi se zrakovým postižením, především v oblasti křesťanství. To se děje prostřednictvím literatury ve zvukové a elektronické podobě či v Braillově nebo zvětšeném písmu. Středisko pořádá též několik druhů setkávání lidí se zrakovým postižením a jejich přátel.

Mgr. Jana Červeňáková
vedoucí Střediska pro zrakově postižené

Klimentská 18
Praha 1
110 00

Telefon: 222 316 306

Mobil: +420 732 324 956

szp@diakonie.cz

http://szp.diakonie.cz