Středisko celostátních programů a služeb

Kdo jsme

Středisko celostátních programů a služeb je jedním z třiceti zařízení Diakonie ČCE.

Naše čtyři programy jsou zdánlivě různorodé, spojuje je však snaha pomoci našim klientům překonat bariéry, které brání kontaktu s vnějším světem, ať již těmi bariérami jsou postižení, neznalost jazyka nebo nepřijetí většinovou společností.

Programy:

Středisko pro zrakově postižené - sociální a pastorační služba pro lidi se zrakovým a kombinovaným postižením

Středisko Life – tool – sociálně aktivizační služba umožňující alternativní komunikaci lidem s postižením a seniorům

Program Férová práce – pomoc lidem obchodovaným a vykořisťovaným na trhu práce

Program práce s migranty a uprchlíky – individuální pomoc rodinám i jednotlivcům, práce v detenčním zařízení, pomoc při integraci do většinové společnosti (projekt DOMA)