Finanční dar

Finanční podporu můžete zaslat na náš účet 234 983 4349 / 0800 v.s.: 2017. Potvrzení o daru Vám vystaví kancelář střediska, která sídlí v ulici Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3 (e-mail: scps@diakonie.cz).

Vyberte si některý z našich projektů a přispějte na něj. Peníze můžete zasílat i kartou přes naši platební bránu.

Daňové zvýhodnění pro dárce

Finanční dar je možné darovat jako:

Fyzická osoba 

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnická osoba 

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Budete-li mít dotazy, neváhejte kontaktovat naší účetní Helenu Hromádkovou (+420 724 039 455),

helena.hromadkova@diakonie.cz