Studijní návštěva v centru „Vamos pro mladé migranty“ v Helsinkách

10. října 2018

Studijní návštěva v centru „Vamos pro mladé migranty“ v Helsinkách

Díky pozvání Eurodiakonie a finského partnera „Helsinki Deaconess Institute“, se projekt DOMA mohl zúčastnit výměny zkušeností na studijní návštěvě projektu „Vamos pro mladé migranty“. Tento projekt primárně pracuje s mladými (16-29 let) uprchlíky na bázi rehabilitačních aktivit. Rehabilitační aktivity mladých žadatelů o azyl, kteří absolvovali povinnou školní docházkou, jsou určeny k aktivaci a boji s nečinností. Příjemci se účastní aktivit psycho-výchovné skupiny, vyzývají k zahájení nových koníčků a mají příležitost k tomu, aby se přátelili s lidmi z finského prostředí. Témata se týkají problematiky tělesného a duševního zdraví, seznamování se s finskou společností, sociálními dovednostmi a otázkami života, prací a studiem ve Finsku. Kromě skupinových aktivit podporuje Vamos sociální zapojení těchto mladých lidí do finské společnosti a vede je k zaměstnání, vzdělání a dalším důležitým aktivitám.

Mimo exkurzi ve Vamos, která proběhla v pátek 5.10., jsme se mohli ve čtvrtek navzájem sdílet o dalších projektech členů Eurodiakonie. Sociální služby Kalunba Ltd (Reformed Church of Hungary, HU) prezentovala Dóra Kanizsai-Nagy, která popsala velice těžkou atmosféru v současném Maďarsku vůči uprchlíkům. Nově navrhovaný zákon se snaží kriminalizovat každého, kdo pomáhá uprchlíkům a atmosféra ve společnosti se stává velmi toxickou. I přes nepřízeň, které čelí její organizace snad ze všech stran, byl její příspěvek snad nejsilnějším momentem vzájemného sdílení. Dále vystoupila Victoria Munsey z italské Diaconia Valdese za projekt Service to Migrants v Miláně a “Servizio Migranti” v Piedmontu a Pauliina Eskola, ministerská poradkyně z finského ministerstva vnitra, která se sdílela o osvědčených postupech týkajících se synergií mezi ESF a AMIF ve Finsku.

Obecně atmosféra vůči uprchlíkům v jednotlivých evropských státech není příznivá a při skupinových workshopech panovala shoda, že Evropa potřebuje naléhavě přepracovat systém v oblasti azylu, přistěhovalectví a podpory integrace. Tato akce byla velkým přínosem pro výměnu zkušeností a vzájemné povzbuzení.

Studijní návštěva v centru „Vamos pro mladé migranty“ v Helsinkách
10. října 2018 - Studijní návštěva v centru „Vamos pro mladé migranty“ v Helsinkách