Výstava Světový étos na Noci kostelů

24. května 2021

Náš Program práce s migranty pro vás přichystal zajímavou výstavu, která představí hlavní myšlenky Světového étosu teologa a religionisty Hanse Künga.

Výstava Světový étos na Noci kostelů
24. května 2021 - Výstava Světový étos na Noci kostelů

Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE ve spolupráci s nadací Weltethos připravili putovní výstavu s názvem Světový étos, která prezentuje myšlenky nedávno zesnulého švýcarského teologa a religionisty Hanse Künga. Výstava bude mít svou vernisáž 28. 5. 2021 během Noci kostelů v Havelském kostele v Mladé Boleslavi.   

Výstava je jedním z výsledků dlouholetého úsilí Hanse Künga o mezináboženský dialog. Vychází z myšlenky, že pokud má náš globalizovaný svět žít v míru, je potřeba se sjednotit v základních etických normách. Jako religionista se Küng desítky let zabýval studiem světových náboženství i filosofických směrů a došel k závěru, že tyto společné etické zásady se v nich nacházejí. 

Na 17 panelech se návštěvníci výstavy seznámí s nejrozšířenějšími náboženstvími a duchovními směry celého světa, jejich hlavními myšlenkami a literaturou. Dále se dozví, jak mohou etické zásady, která jsou pro tato náboženství a směry společná, přispět k lepšímu životu každého z nás a vytvořit místo pro dialog a porozumění. Středisko celostátních programů a služeb tím chce podpořit pozitivní pohled na soužití s menšinami v České republice a zmírnit obavy z příchodu lidí odlišných kultur a náboženských vyznání. 

Výstava má putovní charakter a bude zdarma přístupná na mnoha zajímavých místech po České republice. Mimo zmiňovaného kostela sv. Havla v Mladé Boleslavi, také např. na Teplickém zámku. Pro aktuální informace sledujte web scps.diakonie.cz.