Hledáme dobrovolníky

Do našich projektů Doma v Praze a DOMA hledáme dobrovolnice a dobrovolníky, kteří mají chuť posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett. Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s azylanty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

1. Pro skupinové aktivity:

Vždy minimálně jednou měsíčně pořádáme setkání nazvané Čistě ženská záležitost. Jedná se o setkávání žen napříč různými kulturami. Při společném obědě, rukodělných aktivitách, zkrášlování se můžou ženy navzájem poznat, seznámit se, popovídat si. Hledáme dobrovolnice, které pomůžou skupině žen při přípravě oběda, rukodělných pracích, nebo znají nějakou zajímavou aktivitu, něco co nás můžou naučit. Zároveň hledáme dobrovolnice, které by pomohly při hlídání a přípravě programu pro děti, tak aby si ženy mohly na chvíli odpočinout.

2. Hledáme dobrovolníky pro občasné individuální setkávání:

Stává se, že rodiny, které k nám přišly nejsou úplné. V zemi svého původu zanechaly většinu svých příbuzných. Jejich život v novém prostředí je ochuzen o tyto důležité vazby. Můžete se stát, dle vašich možností jejich kamarádem, sousedem… Můžete s nimi zajít na kávu, navštívit je doma, ukázat jim Prahu, naučit se od nich vařit zajímavá jídla. Taky jim můžete pomoci konverzovat v češtině, pomoci jim pochopit jak fungují Češi v každodenním životě, co je a co není normální.

3. Hledáme dobrovolníky, kteří jsou ochotni nám pomoci s nově příchozími, kteří si přivezli těžké fyzické trauma:

V podobě procházek, doprovázení na úřady, k lékaři. Život je snesitelnější a může být krásnější pokud nemusíme snášet svojí bolest sami.

4. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomůžou při skupinových aktivitách: 

Jako jsou výlety, poznávání památek, besedy – ať už formou samotného doprovázení či vaší pozvánkou na vaše akce nebo přímo nabídnutí sponzoringu návštěvy.

V případě Vašeho zájmu kontaktuje koordinátorku projektu DOMA v Praze Evu Křivohlávkovou: +420 734 691 617, eva.krivohlavkova@diakonie.cz

Nebo jednotlivé koordinátory ve Vašem kraji